Skip links

YMMÄRRYS

NLP on käytännön läheinen oman tietoisuuden kehittämisen väline. Menetelmien avulla opit ymmärtämään itseäsi sekä toisia syvemmin, jolloin vuorovaikutuksesta tulee sujuvampaa ja oma kasvu mahdollistuu aivan uudella tavalla. NLP:tä sovelletaan monilla aloilla aina johtamisesta ja myymisestä, terapiatyöhön ja painonhallintaan.

NLP tulee sanoista Neuro-Linguistic programming, eli neuro-lingvistinen ohjelmointi. Neuro viittaa prosesseihin joissa keräämme aisteilla tietoa, yhdistelemme tätä oman mielemme maisemaan ja käsittelemme sen herättämiä tunteita sekä ajatuksia. Lingvistinen taas viittaa kieleen ja siihen miten sanat muovaavat kokemuksiamme todellisuudesta. NLP yhdistää aistien viestejä ja niiden tulkintaa omassa mielessämme siten, että pystymme muokkaamaan omaa mielenmaisemaamme ja kokemuksiemme vaikutuksia.

NLP sisältää tehokkaita tekniikoita
ja menetelmiä, joilla voimme:

  • muuttaa omaa ajatteluamme
  • oppia hallitsemaan omia tunnetiloja
  • motivoida itseämme ja muita
  • oppia asettamaan tavoitteita ja myös saavuttaa ne
  • muuttaa rajoittavia uskomuksia
  • ymmärtää paremmin itseä ja muita
  • kommunikoida paremmin ja tehokkaammin

 

Henkilökohtainen tapaaminen 80€/kerta
5 kerran paketti 340€
10 kerran paketti 690€

NLP asiakkaan kokemana

Olen kokenut NLP-valmennuksen erittäin antoisana ja innostavana työkaluna oman elämäni muokkauksessa. NLP laittaa liikkeelle isoja prosesseja ja sen avulla pystyn näkemään, että muutos on todellakin mahdollista! Vanhojen kaavojen ja ajattelumallien muokkaaminen tuntuu ensimmäistä kertaa itselleni mahdolliselta – en ole temperamenttini tai historiani vanki, vaan voin todella löytää sen aidon itseni.

Maria